top of page
Meidän Äänemme - Kysely lapsuuden seksuaaliväkivallasta

Vår Röst - Enkät om sexuella övergrepp i barndomen

Vår Röst enkät är riktad till personer över 18 år gamla som har blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Syftet med denna enkät är att producera en forskningsrapport som kommer att vägleda påverkansarbete för att påverka lagstiftningen, med mål att stärka offers rättigheter och för att stärka barnskyddsåtgärder. Vårt primära mål är att lyfta fram överlevares röster så att de hörs av beslutsfattare och samhället.

The survey is supported by:

bottom of page