top of page
Meidän Äänemme - Kysely lapsuuden seksuaaliväkivallasta

Zëri Ynë - Pyetësor për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë fëmijërisë

Pyetësori Zëri Ynë u drejtohet individëve mbi moshën 18 vjeç të cilët i janë nënshtruar dhunës seksuale gjatë fëmijërisë.


Qëllimi kryesorë i pyetësorit është mbledhja e informacioneve të rëndësishme të cilat forcojnë masat e mbrojtjes së fëmijës dhe të drejtat e viktimës, si dhe bëjnë të njohur zërin dhe njohurinë e atyre që i janë nënshtruar dhunës seksuale gjatë fëmijërisë së tyre.


Ky pyetësor është i disponueshëm në disa gjuhë. Ndërmarrja e pyetësorit online është plotësisht anonim dhe zgjat rreth 20-25 minuta.

The survey is supported by:

bottom of page